Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

26 kwietnia o godzinie 10.00 odbędą się coroczne Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci w Paszczynie, związane z Miesiącem Pamięci Narodowej oraz rocznicą wyzwolenia funkcjonujących w latach 1940 – 1944, zorganizowanych przez hitlerowców obozów pracy przymusowej Pustkowie.

Co roku spotykamy się w tym szczególnym miejscu, aby oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także aby upamiętnić tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

PSP Łęki Dolne na podium

PSP Łęki Dolne

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych zdobyła trzecie miejsce w Rejonowe Igrzyska Dzieci w mini siatkówce chłopców w Ropczycach. W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące cztery powiaty: mielecki, dębicki, kolbuszowski oraz ropczycko – sędziszowski. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym.”

Wielkie sprzątanie w Strzegocicach

Dzień Ziemi Strzegocice

Wraz ze Stowarzyszeniem Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera w ramach Dnia Ziemi zapraszamy do wzięcia udziału w 5. edycji ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. W sobotę, 22 kwietnia o godz. 11 rozpocznie się sprzątanie brzegów zalewu w Strzegocicach. Do dyspozycji uczestników będą worki i rękawice. Na zakończenie przewidziano wspólne ognisko w Osadzie Słowiańskiej.

Wybrano wykonawcę rozbudowy kanalizacji

Kanalizacja w Pilźnie

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia był podzielony na dwie części i obejmował budowę sieci wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków instalacją zewnętrzną zasilającą przepompownie ścieków, oświetleniem terenu, zjazdami i drogami dojazdowymi do pompowni ścieków, placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Lwowskiej oraz ulic Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego.