Miejski Zakład Komunalny
PILZNO sp. z o.o.

Władze spółki

Burmistrz Pilzna działający w imieniu Gminy Pilzno w dniu 31.12.2008 zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma jednoosobowej Spółki Gminy Pilzno brzmi: Miejski Zakład Komunalny Pilzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - Gmina Pilzno posiada 10.000 udziałów w kapitale zakładowym po 100 zł każdy o łącznej wartości 1.000.000 zł

Celem i podstawowym obowiązkiem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Pilzno w zakresie:

  1. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  2. wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  3. gminnego budownictwa mieszkaniowego
  4. zieleni gminnej i zadrzewień.

Zarząd Spółki – ZARZĄD JEDNOOSOBOWY – Andrzej Czernicki – Prezes Zarządu

Webmaster: Andrzej