80. rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Pilzno

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.

Z kart historii (za IPN w Rzeszowie):

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, formowanych do walki z okupantem niemieckim i sowieckim już od 1939 r. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”. Przemianowanie ZWZ na AK w lutym 1942 r. znacząco podniosło rangę sił zbrojnych w Kraju: ze Związku stawały się one podziemnym Wojskiem Polskim, którego dowódcy powinny zostać podporządkowane wszystkie inne niepodległościowe organizacje wojskowe.
W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim (i sowieckim). W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. Walka prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy.

Obwód Dębica (za ak.1944.pl):

Na tle Polskiego Podziemia szczególną rolę odegrał Obwodu SZP – ZWZ – AK Dębica krypt. „Dziekania”, „Deser”, odnosząc sukcesy m.in. na płaszczyźnie sabotażowo-dywersyjnej oraz wywiadowczej. Od 1941 do 1943 roku w ramach obwodu funkcjonowało 8 placówek, a w tym placówka Pilzno (Pocisk”, „Piwonia”, „64”), której organizatorem i komendantem do lipca 1940 roku był sierż. Walenty Kula „Gater”. Po nim prowadzeniem placówki zajął się ppor. Zygmunt Pawlus „Turek”, a w lipcu 1942 roku, zastąpił go ppor. Edmund Matecki „Lis”. Obwód ZWZ-AK Dębica, funkcjonujący w granicach przedwojennego powiatu dębickiego, wyrósł do rangi najsilniejszego i najlepiej przygotowanego do akcji „Burza” spośród wszystkich obwodów w rzeszowskim Inspektoracie AK. W dowód uznania 1 stycznia 1944 roku otrzymał z rąk inspektora rejonowego Łukasza Cieplińskiego „Pługa” przechodni sztandar inspektoratu.

 

Zdjęcia