Hołd żołnierzom wyklętym

Żołnierze Wyklęci

Wczoraj, pod pomnikiem żołnierzy organizacji niepodległościowych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła okolicznościowy wieniec w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilźnie Czesława Ziai oraz Jacka Podlaska, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, a także młodzieży.

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej wykonano wyroki śmierci, na oskarżonych o współpracę z Niemcami oraz o działania przeciw komunistycznej władzy, członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość". Przed plutonem egzekucyjnym stanęli: por. Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, por. Franciszek Błażej ps. „Tadeusz”, por. Karol Chmiel ps. „Grom”, mjr Mieczysław Kawalec ps. „Iza”, kpt. Józef Batory ps. „Argus”, kpt. Józef Rzepka ps. „Krzysztof”, mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra”.

Dzień ten stał się symbolem wszystkich „żołnierzy wyklętych” - żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”.