Jak ratować klimat?

Książek

Krystian Książek, uczeń kl. VII a Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat”.

Konkurs zorganizowano jako element projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.    

Zdjęcia