Towarzystwo podsumowało rok

TPPiZP

Podczas walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą wniosku, aby Muzeum Regionalne w Pilźnie nosiło imię Rodziny Szczeklików. Wniosek ten będzie dalej procedowany przez władze samorządowe miasta i gminy Pilzno. Zarząd TPPiZP również jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2022 rok.

Podczas spotkania wręczono legitymacje członkowskie Agnieszce Jakubus, Marcie Klucznik i Lidii Sozańskiej.

- Na koniec okresu sprawozdawczego Towarzystwo liczyło 159 członków. Z naszych szeregów odeszła na zawsze 1 osoba - prof. Stanisław Mazurkiewicz , 2 osoby zrezygnowały, a wpisało się 5 osób. Po latach ograniczeń spowodowanych pandemią i pomimo wojny u naszych wschodnich sąsiadów realizowaliśmy szereg działań wynikających z zadań statutowych. Dlatego wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję, wyrazy podziękowania przesyłam także do wszystkich przychylnych nam osób i instytucji - mówi prezes Jacek Podlasek.

W trakcie obrad zgłoszono szereg wniosków, a w tym m.in.: szersze włączenie w działalność towarzystwa szkół czy rad sołeckich czy stworzenie Alei Zasłużonych Pilźnian w ogrodzie domu Szczeklików.

 

Fot. Krzysztof Kosowski