Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Gmina Pilzno od 2012 roku pozyskuje środki finansowe w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I-Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zdania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno”. Kwota dotacji obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania z czego środki udostępnione przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35%. Pozostałe 15% to środki własne Gminy. Koszty kwalifikowane zadania obejmują demontaż, transport i unieszkodliwienie lub zbieranie –załadunek, transport i unieszkodliwienie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Pilzno unieszkodliwione zostały odpady azbestowe w następujących ilościach: Dodatkowo ze środków własnych unieszkodliwiono 10,733 Mg odpadów azbestowych a koszt zadania wyniósł - 3. 699,88 zł

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych (eternitu) pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno odbywa się do 30 stycznia każdego roku.