Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

OPŁATA


W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Pilzno od 01 lipca 2013 r. odpowiedzialna za zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczy usługi odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wysokość opłaty wynosi:

Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób zmieszany wysokość opłaty wynosi:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co dwa miesiące tj. w terminach:


Wpłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6
lub na rachunek bankowy Urzędu tj. Bank Spółdzielczy w Pilźnie
Nr 08 9477 0001 0000 1010 2000 0240


Ważne!
Niezapłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (D.U. z 2016, poz. 599) podlega ściągnięciu  w postępowaniu egzekucyjnym. Brak uregulowania zaległości wskazanej w upomnieniu do którego zgodnie art. 15 § 2 w/w ustawy dodatkowo doliczane zostają koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł będzie skutkować wystawieniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy do Urzędu Skarbowego.