Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

HARMONOGRAM


Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych w sposób selektywny odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

Odpady komunalne zmieszane na terenach miejskich:

Odpady komunalne zmieszane na terenach wiejskich:

Odpady komunalne z terenów miejskich i wiejskich zebrane selektywnie (segregowane):

ODPADY WIELKOGABARYTOWE…
Zbiórka doraźna na terenie Gminy Pilzno będzie przeprowadzana raz w roku, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów następujących frakcji: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon.

PRZETERMINOWANE LEKI…
Przeterminowane leki można oddawać na bieżąco w wyznaczonych Ośrodkach Zdrowia położonych na terenie Gminy Pilzno w godzinach ich pracy tj.:
-  PILMEDIC przy ul. Legionów 28, 39-220 Pilzno
-  Ośrodku Zdrowia SUMMED przy ul. Mickiewicza 8, 39-220 Pilzno

ZUŻYTE BATERIE…
Zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier, metale i szkło można oddawać na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz zbierania wyznaczonych na terenie Gminy Pilzno.

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pilźnie 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6 osobiście - w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30 w pok. 17 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi), telefonicznie pod nr tel.: 014 6807 763. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby, która je wnosi.


Harmonogram Online Dodaj do Kalendarza Google