Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


Mieszkańcy Gminy Pilzno mogą bezpłatnie zostawić w PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.


PSZOK w Gminie Pilzno zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Dolne 89
"KZ" FHU Zdzisław Kozioł, tel: 014 672 50 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
sobota

7:00 - 15:00
7:00 - 12:00

Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.