Aktualności
Deklaracja
Opłata
Harmonogram
Wielkogabaryty
PSZOK
Odbiorcy odpadów
Jak segregować?
Utylizacja azbestu
Akty Prawne
Analiza stanu gospodarki
Druki do pobrania


KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW
*więcej informacji po kliknięciu w nazwę miejscowości

Legenda:

Pilzno "A"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
Bujnowskiego, Cicha, Dąbrowskiego, Grodzka, Grottgera, Grywałdzka, Kapuścińskiego, Karmelicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Króla Kaszubskiego, Kraszewskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Nowa, "Oczyszczalnia", Paderewskiego, Podawle, Petrycego, Polna, Rynek, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Ściegiennego, Traugutta, Węgierska, "Skarpy", Zielona, Żeromskiego
Pilzno "B"
(Kliknij by zobaczyć ulice)
3-go Maja, Św. Ducha, Osiedle przy ul. 3-go Maja (Armii Krajowej, G. Andersa, Partyzantów, Wojska Polskiego), Akacjowa, Kazimierza Wielkiego, Koprowskiego, Kościuszki, Osiedle przy Kościuszki (Krasickiego, Ks. Wilka, Józefczyka, Marcjusza, Niepodległości, Skłodowskiej, Reja, Reymonta), Leśna, Witosa, Osiedle przy ul. Witosa (Kwiatowa, Ogrodowa, P. Tadeusza, Różana, Słoneczna)
Sołectwa
(Kliknij by zobaczyć ulice)
• Podlesie, Machowa, Księże Podlesie-Łęki Dolne
• Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna
• Połomia, Gębiczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne
• Lipiny
• Słotowa, Strzegocice, Bielowy
• Łęki Górne, Łęki Dolne
• Zwiernik

Coś brakuje na stronie?
Masz pytanie? Napisz:
odpadypilzno@gmail.com

AKTUALNOŚCI

--- 18.03.2019 ---

Jak palić czyściej węglem i drewnem

Burmistrz Pilzna zachęca do zapoznania się ze stroną www.czysteogrzewanie.pl, na której można się zapoznać z ekologicznym paleniem w kotle centralnego ogrzewania.

Broszura

--- 14.12.2018 ---

Ogłoszenie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO SP. z o. o.  informuje mieszkańców sołectw: ŁĘKI DOLNE i ŁĘKI GÓRNE, iż w dniu 15.12.2018 r. (sobota) od godz. 7:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny-kompletny, opony - tylko do samochodów osobowych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone do miejsca odbioru w tym dniu do godz. 7:00

UWAGA!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru ok. godz. 7.- ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczeń środowiska.--- 20.11.2018 ---

Ogłoszenie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO SP. z o. o.  informuje mieszkańców miasta PILZNO, iż w dniu 8.12.2018 r. (sobota) od godz. 7:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny-kompletny, opony - tylko do samochodów osobowych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone do miejsca odbioru w tym dniu do godz. 7:00

UWAGA!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru ok. godz. 7.- ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczeń środowiska.--- 20.11.2018 ---

Ogłoszenie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO SP. z o. o.  informuje mieszkańców sołectw: JAWORZE GÓRNE, JAWORZE DOLNE, BIELOWY i STRZEGOCICE, iż w dniu 1.12.2018 r. (sobota) od godz. 7:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny-kompletny, opony - tylko do samochodów osobowych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone do miejsca odbioru w tym dniu do godz. 7:00

UWAGA!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru ok. godz. 7.- ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczeń środowiska.--- 20.03.2018 ---

SmoG Wawelski odwiedził szkoły

W Zespołach Szkół w Strzegocicach oraz w Słotowej przeprowadzono program edukacyjny poświęcony ochronie powietrza. Zajęcia miały formę spektaklu teatralnego pt. „SmoG Wawelski”, wystawionego przez Studio Teatralne SZTUKA.
Przedstawienie było przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz z klas I-III szkół podstawowych. Dzieci, biorąc udział w zabawie wspólnie pokonali smoka wawelskiego, jednak przez brak dbałości mieszkańców o czystość powietrza, palenie śmieci, zbyt duża ilość pojazdów w mieście, mało zieleni pojawił się także smoG wawelski.
Aktorzy zademonstrowali najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, nie tylko jak segregować odpady, ale przede wszystkim uświadomili widzom szkodliwość smogu i pokazali w jaki sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Spotkania obfitowały w pytania i zabawy. W każdej ze szkół posadzono drzewo w doniczce, jako jeden z wielu przykładów zwalczania smogu i dbania o czystość powietrza.

Zdjęcia z przedstawienia na www.gminapilzno.pl.--- 20.02.2018 ---

System monitorowania jakości powietrza

W związku z pogarszającym się stanem zanieczyszczenia powietrza wynikającym m.in. z ogrzewania domów paliwem  słabej jakości, paleniem w piecach śmieci, ogrzewaniem domów paląc w starym kotle, nie czyszczeniem kominów, które skutkują rozprzestrzenianiem się w powietrzu szkodliwych substancji wdychanych przez człowieka i przenikających do gleby - Ministerstwo Środowiska informuje, że stan jakości powietrza można monitorować za pomocą  informacji zamieszczanych na stronie www.powietrze.gios.gov.pl lub poprzez aplikację na urządzenia mobilne, w której dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Więcej na w/w temat można uzyskać pod adresem: www.mos.gov.pl.--- 20.02.2018 ---

Drodzy Mieszkańcy - śmieci to nie opał !!!

Z uwagi na trwający sezon grzewczy wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach nie tylko za metodę pozbywania się odpadów, ale przede wszystkim rodzaj opału.

ZAPAMIĘTAJ!
Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym!

W trakcie spalania np. butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, mebli zawierających trujące lakiery, czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem przyczyniają się także do wywoływania poważnych chorób tj. raka płuc, przewlekłej choroby płuc, choroby układu krążenia. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, co powoduje, że cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018 poz.21) - art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, - art. 191. Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią opadów podlega karze aresztu lub grzywny. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454) - art. 5. ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: pkt1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; - art. 10 ust.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.--- 2.01.2018 ---

Harmonogram odbioru odpadów

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Harmonogramy można pobrać ze strony internetowej klikająć tutaj--- 4.12.2017 ---

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MZK Pilzno Sp. z o.o. informuje mieszkańców miasta Pilzno, iż w dniu 9.12.2017 r. (sobota) od godz. 8:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny, opony (tylko samochodów osobowych).

W związku z tym informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone na miejsce odbioru do godz. 8:00 w dniu zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tj. np. lodówka z agregatem) prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru około godz. 8:00 ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczenia środowiska.--- 27.11.2017 ---

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MZK Pilzno Sp. z o.o. informuje mieszkańców sołestw:

Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Słotowa, Bielowy, Strzegocice, iż w dniu 2.12.2017 r. (sobota) od godz. 8:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, dywany i wykładziny, sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny, opony (tylko samochodów osobowych).

W związku z tym informujemy, iż ww. odpady powinny być dostarczone na miejsce odbioru do godz. 8:00 w dniu zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny tj. np. lodówka z agregatem) prosimy nie wystawiać wcześniej niż w dniu odbioru około godz. 8:00 ponieważ nieuprawnione do odbioru osoby dokonują zniszczeń urządzeń i doprowadzają do zanieczyszczenia środowiska.--- 2.02.2017 ---

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna informuje, że od 01 marca 2017 roku zostanie wprowadzony SMS-owy system informowania mieszkańców Gminy Pilzno o sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi m.in. o zbliżającym się terminie i wysokości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, czy zmianach wprowadzonych nowymi regulacjami prawnymi.
W związku z powyższym zachęca się wszystkich zainteresowanych do wypełnienia poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu kontaktowego w celu wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS i otrzymywania krótkich wiadomości.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pilźnie ul. Rynek 6 w pok. 17 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30.

Oświadczenie

--- 13.01.2017 ---

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI GRZYWNA DO 5 000 zł !!!

Trwający okres jesienno – zimowy to sezon grzewczy, w trakcie którego wiele gospodarstw, aby zaoszczędzić na kosztach opału i utrzymać właściwą temperaturę w domowych piecach spala także wytwarzane w gospodarstwie odpady. Stosowanie takiej metody nie pomaga zaoszczędzić - wręcz działa przeciwnie! Spalane w piecach śmieci, odpady plastikowe i gumowe wytwarzają wiele związków chemicznych, których oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe, m.in.:

 • pyły - odkładając się w  glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • tlenek węgla - jest trujący dla ludzi i zwierząt,
 • tlenki azotu (NOx) - powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru domu.

Zgodnie z wieloma regulacjami prawnymi za palenie odpadów grozi kara grzywny do 5 000 zł !!!


--- 19.10.2016 ---

Co robić z liśćmi i gałęziami oraz popiołem?


W związku z rozpoczętym okresem jesienno-zimowym i powstającymi na naszych posesjach dużej ilości liści i popiołu – przypominamy, że:

 • odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone jakimi są trawa, liście, gałęzie, pozostałości roślin itp. - nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów. W pierwszej kolejności należy poddać je kompostowaniu na nieruchomości. W przypadku, kiedy kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych nie jest możliwe, należy przygotować je do odbioru w workach koloru brązowego oznakowane napisem „ODPADY BIODEGRADOWALNE” i wystawić zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych,
 • popiół i żużel z domowych palenisk należy gromadzić w osobnych workach koloru szarego oznakowane napisem „POPIÓŁ” i wystawić zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.--- 18.05.2016 ---

NOWE UCHWAŁY, USTALENIA ws. gospodarki odpadami komunalnymi


W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), obowiązująca od 01 lutego 2015r., Rada Miejska w Pilźnie na sesji dnia 26.11.2015 r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały kolejno uchwały w sprawie:

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Przyjęte przez Radę Miejską w/w regulacje prawne stanowiące akty prawa miejscowego zostały kolejno umieszczone na niniejszej stronie w zakładce „Akty prawne”  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno.--- 18.05.2016 ---

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – nowe regulacje od 01 stycznia 2016 r.


Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) wprowadzając nowe pojęcia i obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Posiadacze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych są zobowiązani do przekazania zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Podobnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych nieodpłatnie można zostawić i mają obowiązek odebrać:

 • dystrybutorzy (sprzedawcy) -  zarówno w punkcie sprzedaży, jak również w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany

        Przykład: Kupując lodówkę użytkownik takiego sprzętu może zostawić sprzedawcy, u którego kupuje nowy sprzęt, zużytą lodówkę. Podobnie kupując lodówkę z dostawą do domu, sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od klienta starej lodówki.

 • prowadzący punkt serwisowy (miejsce naprawy sprzętu)- w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Ponadto zgodnie z art. 37 § 3 w/w ustawy posiadacze „drobnego” sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm mogą także nieodpłatnie taki sprzęt elektryczny bądź elektroniczny
i bez konieczności zakupu nowego zostawić u dystrybutora (sprzedawcy) prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nowe przepisy mają też uniemożliwić nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży cenniejszych wybranych elementów w punktach skupu złomu. Zgodnie z art. 35 § 1 niekompletne elektroodpady oraz ich części mogą zbierać tylko: zakłady przetwarzania odpadów, PSZOK-i, firmy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości czy sklepy z AGD o powierzchni
co najmniej 400 m2.