ePUAP

Instrukcja składania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Pilźnie.
Dokumenty elektroniczne można złożyć poprzez:

 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Pilźnie lub Gminy Pilzno za pośrednictwem platformy ePUAP: Adresy skrytek:
  • Urząd Miejski w Pilźnie (/2a27dlgs57/skrytka)
  • Gmina Pilzno (/GminaPilzno/skrytka)
  Złożenie wniosku wymaga posiadania konta użytkownika na platformie EPUAP (konto jest bezpłatne).
 • Dokument elektroniczny można dostarczyć również osobiście do Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 na następujących nośnikach danych:
  1. Pendrive
  2. Płyta CD-RW, DVD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Jak wysłać pismo ogólne do urzędu na ePUAP?

Należy kliknąć jeden z linków powyżej: Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór, następnie zalogować się na konto ePUAP.
W polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Urząd Miejski w Pilźnie" lub "Gmina Pilzno" i kliknąć w wyszukaną jednostkę, aby zaadresować dokument.
Wypełnić dokument (ew. dodać załączniki), kliknąć "Dalej" i "Podpisz" wybór podpisania dokumentu, profil zaufany bądź certyfikat kwalifikowany. Po podpisaniu kliknąć "Wyślij". Wyświetli się okienko gdzie wybieramy w jakim trybie wysłać dokument. Zostawiamy domyślną wartość UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd otrzymujemy na skrzynkę odbiorczą.