Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu - 65 354 zł
  • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenie budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim w celu utworzenia Dziennego Domu SENIOR+ - 350 000 zł
  • Budowa boiska w Łękach Dolnych - 303 718 zł