Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Pilźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie www.pilzno.um.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-11-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
  • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
  • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Miejskim w Pilźnie są wyłączone z dostępności, np. oświadczenia majątkowe, pisma zewnętrzne od Wojewody itp.;
  • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.pilzno.um.gov.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
  • możliwość powiększenia liter na stronie,
  • przejrzysty i czytelny układ materiałów.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-15

Data aktualizacji deklaracji : 2024-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony:
- Test - European Internet Inclusion Initiative (
https://checkers.eiii.eu//en/pagecheck2.0/?uuid=98f75fd4-707a-4768-885d-160dd9986e16), z którego wynika, że strona internetowa www.pilzno.um.gov.pl spełnia wymagania w 94.79 %.
Validator Utilitia (
https://validator.utilitia.pl/analysis/65c08da8bd198352ed000314), z którego wynika, że strona internetowa www.pilzno.um.gov.pl "Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności." 3,2 / 10,0.
- Wave Report (
https://wave.webaim.org/report#/http://www.pilzno.um.gov.pl), z którego wynika, że strona internetowa www.pilzno.um.gov.pl posiada 1 błąd i 20 ostrzeżeń.