Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno

Flaga Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt "parasolowy" dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Brzostek, Czarna, Pilzno.
W ramach projektu planowane jest wykonanie łącznie 1138 instalacji w tym:
- 746 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350
i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców),
- 392 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3 kW do 5 kW

Koszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu                             - 15,5 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne                 - 14,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                   - 10,0 mln zł

Cele Projektu:

Celem projektu jest m.in. zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii
w gospodarstwach domowych.

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 20.10.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie trzech gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno.

Zakres realizowany w gminie Pilzno

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy wybudowanych zostanie:

-  399 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców).

Usunięto obraz.